img004

ВОЈИСЛАВЉЕВА споменица / [уредио и надгледао штампање Ђорђе С. Ђорђевић] ; издао Одбор за подизање споменика Војиславу Ј. Илијћу

Наслов:   ВОЈИСЛАВЉЕВА споменица / [уредио и надгледао штампање Ђорђе С. Ђорђевић] ; издао Одбор за подизање споменика Војиславу Ј. Илијћу

Година: 1895

COBISS.SR-ID 55986183