img001

Српско-турски рат : у 1912-1913. години : из аутентичних извора. Књ. 1, Од 5-14 октобра 1912. год. / Марс

Наслов: Српско-турски рат : у 1912-1913. години : из аутентичних извора. Књ. 1, Од 5-14 октобра 1912. год. / Марс

Аутор: Мишић Живојин

Година: 1913

COBISS.SR-ID 12936711