img001

Српско-бугарски уговор са гледишта међународног права : два чланка / од Милете Ст. Новаковића и Лазара Марковића

Наслов: Српско-бугарски уговор са гледишта међународног права : два чланка / од Милете Ст. Новаковића и Лазара Марковића

Аутор: Новаковић Милета Ст.

Година: 1913

COBISS.SR-ID 13218055