img001

Српско-аустријски и европски рат : дипломатски и други документи. Књ. 3, Руска дипломатска преписка : о преговорима од 10 до 24 јула 1914

Наслов: Српско-аустријски и европски рат : дипломатски и други документи. Књ. 3, Руска дипломатска преписка : о преговорима од 10 до 24 јула 1914

Година: 1914

COBISS.SR-ID 7569159