020134214_001

СРЕТЕН М. Аџић : споменица у славу учитеља, професора, директора, педагога, научника и народног просветитеља : од захвалних му ученика и поштовалаца ; [уредник Милован Ристић]

Наслов: СРЕТЕН М. Аџић : споменица у славу учитеља, професора, директора, педагога, научника и народног просветитеља : од захвалних му ученика и поштовалаца ; [уредник Милован Ристић]

Година: 1939

COBISS.SR-ID 85782535