020001269_004

Слике из ревизије / написао Јосиф. В. Стојановић

Наслов: Слике из ревизије / написао Јосиф. В. Стојановић

Аутор: Стојановић Јосиф В.

Година: 1922

COBISS.SR-ID 47361799