img001

Мање пјесме владике црногорскога Петра II-ога Петровића Његоша / издао Милан Решетар

Наслов: Мање пјесме владике црногорскога Петра II-ога Петровића Његоша / издао Милан Решетар

Аутор: ПЕТРОВИЋ Његош, Петар, црногорски владика II, 1813-1851

Година: 1912

COBISS.SR-ID 7258375