img269

Мали подрумар : посвећен: виноделцима, винарским трговцима, гостионичарима и у опште сваком пријатељу подрумарства / израдио Петар Стојадиновић

Наслов: Мали подрумар : посвећен: виноделцима, винарским трговцима, гостионичарима и у опште сваком пријатељу подрумарства / израдио Петар Стојадиновић

Аутор: Стојадиновић Петар

Година: 1899

COBISS.SR-ID 512308653