000125122_001

Крах парламентаризма или Издајство Социјалне Демократије / В.[Видосав] Ј. Трепчанин

Наслов: Крах парламентаризма или Издајство Социјалне Демократије / В.[Видосав] Ј. Трепчанин

Аутор: Трепчанин Видосав Ј.

COBISS.SR-ID 512158381