020107971_001

Како наш ђак умире : поучно за ђаке и родитеље : прештампано Укорист инвалида / [Ђока П. Јовановић]

Наслов: Како наш ђак умире : поучно за ђаке и родитеље : прештампано Укорист инвалида / [Ђока П. Јовановић]

Аутор: Јовановић Ђока П.

Година: 1922

COBISS.SR-ID 512065453