img001

Једна реч о правним средствима и нашој касацијоној власти / написао Ђ. Р. Пантелијћ, I. секр. м. правде, члан Срп. уч. друштва

Наслов: Једна реч о правним средствима и нашој касацијоној власти / написао Ђ. Р. Пантелијћ, I. секр. м. правде, члан Срп. уч. друштва

Аутор: Пантелић Ђорђе Р.

Година: 1867

COBISS.SR-ID 141761287