img219

Из области духова или Живот после смрти : истинити догађаји на основу оригиналних записника спиритистичких сеанси / од Симе Станојевића

Наслов:   Из области духова или Живот после смрти : истинити догађаји на основу оригиналних записника спиритистичких сеанси / од Симе Станојевића

Аутор: Станојевић Сима

Година:1898

COBISS.SR-ID 47303943