000124485_001

Двадесетпетогодишњица Мушке учитељске школе Јагодинске : са 21 сликом у тексту / Израдио Јосиф В. Стојановић

Наслов: Двадесетпетогодишњица Мушке учитељске школе Јагодинске : са 21 сликом у тексту / Израдио Јосиф В. Стојановић

Аутор: Стојановић Јосиф В.

Година: 1924

COBISS.SR-ID 184504071