020129531_001

Два пута малих народа југоисточне Европе ; Лик маршала Тита : (поводом треће годишњице Хитлеровог напада на Југославију) / Едвард Кардељ-Бевц =Јосип Видмар

Наслов: Два пута малих народа југоисточне Европе ; Лик маршала Тита : (поводом треће годишњице Хитлеровог напада на Југославију) / Едвард Кардељ-Бевц =Јосип Видмар

Аутор: Кардељ, Едвард -Бевц; Видмар, Јосип

Година: 1944

COBISS.SR-ID 512065197