020127734_001

Ђура Јакшић : недовршен роман, смрт, од Алимпића до Алимпија / Светислав Шумаревић

Наслов: Ђура Јакшић : недовршен роман, смрт, од Алимпића до Алимпија / Светислав Шумаревић

Аутор: Светислав Шумаревић

Година: 1939

COBISS.SR-ID 16186119