020003482_005

Демостенове Беседе / превео, објаснио и предговор написао Јован Туроман

Наслов: Демостенове Беседе / превео, објаснио и предговор написао Јован Туроман

Аутор: ДЕМОСТЕН, 384-322 пре н. е.

Година: 1912

COBISS.SR-ID 9790215