img001

Аталија : трагедија у пет чинова : (с предговором Миодрага Ибровца) / Ж. [Жан] Расин ; с француског превео Сима Пандуровић

Наслов:   Аталија : трагедија у пет чинова : (с предговором Миодрага Ибровца) / Ж. [Жан] Расин ; с француског превео Сима Пандуровић

Аутор: Расин Жан

Година: 1913

COBISS.SR-ID 11244295