img489

Александар I. : спев Стевана Ј. Јевтића

Наслов:   Александар I. : спев Стевана Ј. Јевтића

Аутор: Јевтић Стеван

Година: 1893

COBISS.SR-ID 35608583