Одељење периодике са интернет центром и читаоницом

Један од основних фондова јавних библиотека представљају фондови серијских публикација. Серијске публикације су главни извори актуелних информација и начних сазнања, они су пратиоци свих друштвених збивања и представљају извор за проучавање историјске и културне баштине. У периодичној публикацији могу се наћи подаци који нигде више нису публиковани.

Као и сва читалишта у 19 веку и Читалиште јагодинско које се помиње у извештају Друштва српске словесности за 1851. годину, било је претплаћено на новине и часописе. Новине и часописи били су најзаступљенија литература коју су користили тадашњи Јагодинци. Као посебна целина, Одељење периодике у јагодинској библиотеци издвојено је 2015. године настављајући ту традицију. Формирано према стручним нормативима, Одељење тежи организовању квалитетне колекције која ће одговарати потребама корисника и континуирано се попуњавати. Добија адекватан простор у коме се прикупља, чува, проучава и даје на коришћење фонд серијских публикација. Фонд садржи преко 180 наслова часописа из свих области људског стваралаштва као и 10 наслова новина. Континуирано се набавља 40 наслова, а за публикације које библиотека не поседује, омогућена је услуга међубиблиотечке позајмице.

Ово одељење поседује стручне и научне часописе, књижевне часописе, часописе из културе и уметности, дневне и недељне листове. Такође, у новооснованом Одељењу периодике могу се читати и часописи из области пољопривреде који су део понуђених услуга вишеструко награђиваног пројекта Пољопривредне библиотеке. За ученике и све оне који су се посветили учењу страних језика нудимо популарне часописе који ће им помоћи да савладају жељени језик. Домаћи часописи су углавном реферисани у Web of Science i u Journal Citation Report – у (ЈЦР). Стручна обрада серијских публикација обавља се применом програмског пакета COBISS.

Интернет центар и читаоница

Саставни део Одељења периодике је и Интернет центар, где је корисницима омогућен и приступ електронским изворима, укључујући онлајн приступ часописима, базама података и другим изворима информација. Читаоница и серијске публикације су на услузи ученицима, студентима који пишу семинарске и дипломске радове, као и корисницима за истраживачки и научни рад. Нашим корисницима пружамо и услуге фотокопирања и скенирања.

Услуге Одељења периодике користе се у просторијама библиотеке.