Kontakt

„Radislav Nikčević“

Kneginje Milice 2-4

35000 Jagodina

PIB: 101325952

Matični broj: 7127227

Žiro račun: 840-44664-93

email: biblioteka.jagodina@jabooka.org.rs

telefon: 035/244-580

035/221-817

e-mail: uprava@jabooka.org.rs

 

Vesna Crnković

Direktor

Glavni i odgovorni urednik sajta035/245-480

e-mail: vesna.crnkovic@jabooka.org.rs

e-mail: nabavka@jabooka.org.rs

Jelena Spasojević

Stručni saradnik

035/244-580

e-mail: jelena.spasojevic@jabooka.org.rs

e-mail: maticno@jabooka.org.rs

Mirjana Moravčević

Viši diplomirani bibliotekar

Koordinator matičnih poslova Pomoravskog okruga

035/244-580

e-mail: mirjana.moravcevic@jabooka.org.rs

Ivana Pešić

Diplomirani bibliotekar

035/244-580

e-mail: ivana.pesic@jabooka.org.rs

e-mail: odrasli@jabooka.org.rs

Biljana Jovović

Knjižničar

035/221-817

e-mail: biljana.jovovic@jabooka.org.rs

Danica Vuković-Stojković

Bibliotekar

035/221-817

e-mail: danica.vukovic@jabooka.org.rs

Suzana Tanasijević

Diplomirani bibliotekar

035/221-817

e-mail: suzana.tanasijevic@jabooka.org.rs

Branka Đurđević

Viši knjižničar

035/221-817

e-mail: branka.djurdjevic@jabooka.org.rs

e-mail: decje@jabooka.org.rs

 

Jasmina Živanović

Diplomirani bibliotekar

035/244-580

e-mail: jasmina.zivanovic@jabooka.org.rs

 

Gorica Goricia

Diplomirani bibliotekar

035/244-580

e-mail: gorica.goricia@jabooka.org.rs

e-mail: citaonica@jabooka.org.rs

 

Mr Vesna Ilić

Diplomirani bibliotekar

e-mail: vesna.ilic@jabooka.org.rs

 

Gordana Stojković

Viši knjižničar

e-mail: gordana.stojkovic@jabooka.org.rs

 

e-mail: periodika@jabooka.org.rs

 

Slavica Ćirić

Diplomirani bibliotekar

035/229-889

e-mail: slavica.ciric@jabooka.org.rs

 

Milica Đorđević

Knjižničar

035/229-889

e-mail: milica.djordjevic@jabooka.org.rs

 

e-mail: zavicajno@jabooka.org.rs

 

Marija Crnković

Diplomirani bibliotekar

035/229-889

e-mail: marija.crnkovic@jabooka.org.rs

 

Nada Dimitrijević

Viši diplomirani bibliotekar

035/229-889

e-mail: nada.dimitrijevic@jabooka.org.rs

 

e-mail: obrada@jabooka.org.rs

 

Nataša Džufić

Diplomirani bibliotekar

035/221-817

e-mail: natasa.dzufic@jabooka.org.rs

 

Ivana Cvetković

Diplomirani bibliotekar

035/221-817

e-mail: ivana.cvetkovic@jabooka.org.rs

 

Marija Jović

Knjižničar

035/244-580

e-mail: marija.jovic@jabooka.org.rs

 

e-mail: kulturni.programi@jabooka.org.rs

 

Snežana Vulić

Diplomirani bibliotekar

035/221-817

e-mail: snezana.vulic@jabooka.org.rs

 

Jasna Milošević

Diplomirani bibliotekar

035/221-817

e-mail: jasna.milosevic@jabooka.org.rs

 

Milun Vasić

Diplomirani bibliotekar

035/221-817

e-mail: milun.vasic@jabooka.org.rs

 

Jelena Rajić

Diplomirani bibliotekar

035/221-817

e-mail: jelena.rajic@jabooka.org.rs