Kontakt

„Radislav Nikčević“

Kneginje Milice 2-4

35000 Jagodina

PIB: 101325952

Matični broj: 7127227

Žiro račun: 840-44664-93

email: biblioteka.jagodina@jabooka.org.rs

email: nbjag@ptt.rs

telefon: 035/244-580

035/221-817

Marko R. Bojić

Direktor

Glavni i odgovorni urednik sajta 035/245-480

e-mail: marko.bojic2705@gmail.com

Jelena Spasojević

Stručni saradnik

035/244-580

e-mail: tirnanic@gmail.com

Marija Radosavljević

bibliotekar

e-mail: radosavljevic.mara@gmail.com

Mirjana Moravčević

Viši diplomirani bibliotekar

Koordinator matičnih poslova Pomoravskog

okruga

035/244-580

e-mail: jamomira@yahoo.com

Ivana Pešić

Diplomirani bibliotekar

035/244-580

e-mail: ivanapesic@mail.com

Biljana Jovović

Knjižničar

035/221-817

e-mail: jovovicbiljana9@gmail.com

Jelena Stevanović

Bibliotekar

035/221-817

e-mail: jelenasarasava@gmail.com

Suzana Tanasijević

Diplomirani bibliotekar

035/221-817

e-mail: suzanatanasijevic@gmail.com

Branka Đurđević

Viši knjižničar

035/221-817

e-mail: b.djurdjevic@yahoo.com

Jasmina Živanović

Diplomirani bibliotekar

035/244-580

e-mail: jasmina.ziv@gmail.com

 

Gorica Goricia

Diplomirani bibliotekar

035/244-580

e-mail: gorica.goricia@gmail.com

 

Mr Vesna Ilić

Diplomirani bibliotekar

e-mail: vesnailic@live.com

 

Gordana Stojković

Viši knjižničar

e-mail: stojkovic.gordana@gmail.com

 

 

Slavica Ćirić

Diplomirani bibliotekar

035/229-889

e-mail: slciric@yahoo.com

 

Milica Đorđević

Knjižničar

035/229-889

 

Marija Crnković

Diplomirani bibliotekar

035/229-889

e-mail: marijacrnkova@gmail.com

 

Nada Dimitrijević

Viši diplomirani bibliotekar

035/229-889

e-mail: naurosevic@yahoo.com

 

 

Nataša Milošević Džufić

Diplomirani bibliotekar

035/221-817

e-mail: natasamilosevic15@gmail.com

Danica Vuković – Stojković

Diplomirani bibliotekar

035/244-580

e-mail: danica.vuk@gmail.com

Ivana Cvetković

Diplomirani bibliotekar

035/221-817

e-mail: ivanacvet64@gmail.com

 

Marija Jović

Knjižničar

035/244-580

e-mail: maja.februar29@gmail.com

 

 

Snežana Vulić

Diplomirani bibliotekar

035/221-817

e-mail: vulic.nena@gmail.com

 

Jasna Milošević

Diplomirani bibliotekar

035/221-817

e-mail: jasna0908@gmail.com

 

Milun Vasić

Diplomirani bibliotekar

035/221-817

e-mail: milun69@gmail.com

 

Jelena Rajić

Diplomirani bibliotekar

035/221-817

e-mail: jelenanora@gmail.com