Osma čajanka

U četvrtak, 25.07.2002. godine u 18 časova održaće se osmi susret u okviru projekta ‘Na čaju, četvrtkom u šest’. Tema je Integracija izbeglica ili povratak?. Gosti su: Snežana Ratković, poverenik za izbeglice i Nevenka Batalo, saradnik za rad sa izbeglicama. Moderator: Svetlana Stevanović, dipl.sociolog.

Svoja pitanja gostima možete poslati na našu email adresu – nbjag@ptt.yu.

Jagodinska biblioteka u Litvaniji

Od 15. do 20. u Klaipedi, litvanskim gradu na obali Baltičkog mora, biće održan susret biblioteka istočne i centralne Evrope pod nazivom „Bibloteka kao centar lokalne zajednice“. Na tom skupu Jugoslaviju predstavlja Narodna biblioteka u Jagodini svojim projektom „Načaju, četvrtkom u šest“. Na skupu učestvuju i predstavnici biblioteka iz Bugarske, Hrvatske, Moldavije, Rusije, Slovačke, Slovenije, i zemlje domaćina, Litvanije.

Promocija knjige ‘Krealizam’ Momira Nikića

Danas u 18 sati u Čitaonici stručne knjige održana je promocija knjige dr Momira Nikića ‘Krealizam’ koju objavljuje izdavačka kuća Gambit iz Jagodine.

U knjizi kroz šest studija – Krealizam, Ikon i simbol, Tehnologija i umetnost, Tekst i hipertekst, Factio i fictio i Kultura civilizacija, autor spaja interesovanja moderne antropologije i teorije umetnosti sa filosofskim promišljanjem uloge novih tehnologija. (više…)