JAGODINSKI BIBLIOTEKARI NA 22. SEMINARU VIRTUELNE SRPSKE BIBLIOTEČKE MREŽE

Bibliotekari iz Narodne biblioteke u Jagodini pohađali su trodnevni akreditovani stručni seminar (akreditovan kod Narodne biblioteke Srbije, 6 bodova) HORTIKULTURNE  e – BIBLIOTEKE i KURS PLUS – INELI – Biblioteke i kulturna diplomatija.

HORTIKULTURNE  e – BIBLIOTEKE imaju svoj program obuke koji je koncipiran na bazi interaktivnih predavanja koja obrađuju sledeće teme:

  1. Zašto relacija hortikultura i biblioteke, sa postavljanjem praktičnih dubleta.
  2. Definicija osnovnih pojmova u okvirima primenjene hortikulture.
  3. Primeri biblioteka sa razvijenim sadržajima iz ove oblasti od Smithsonian Libraries Botany and Horticulture Library Washington DC do biblioteke u Bagrdanu (Srbija) i društvenih mreža (EBHL- European Botanical and Horticultural Libraries Group ).
  4. Osnovi za postavku pretraga sadržaja i baza na sajtu hortikulturna.biblioteka.org.rs
  5. Mogućnosti za primenu elemenata iz domena hortikulture u radu narodnih (javnih) biblioteka.
  6. Tehnika primene animacionih programa sa sadržajima iz domena hortikulture u tri koraka.
  7. Hortikultura i marketing biblioteka.
  8. Bibliotečke usluge koje podržavaju sadržaje i aktivnosti iz domena hortikulture.
  9. Primeri i iskustva dostupnosti i korišćenje literature koja obrađuje hortikulturne sadržaje.

Ovogodišnji skup besedom je otvorio književnik Radovan Beli Marković, a u sredu 30. maja, nakon otvaranja, usledila su predavanja:

– GOVOR CVEĆA I DIGITALNA PARADIGMA BIBLIOTEKA, dr Adam Sofronijević, zamenik upravnika Univerzitetske biblioteke.

Sofronijević je tokom prezentacije kroz simboliku govora cveća prisutne uvodio u svet digitalizacije i ono što se danas prepoznaje kao paradigma novog bibliotečkog rada.

– ELEKTRONSKE HORTIKULTURNE MAGISTRALE od struke do prakse i održivosti,

inž. Dragan R. Sajić, prvi urednik elektronskog časopisa “Garden Srbije“.

Sajić je govorio o značaju marketinga u biblioteci sa posebnim osvrtom na bibliotečke usluge koje su vezane za aplikacije hortikulturnog sadržaja u bibliotečkim programaima. U tom kontekstu značajno je bilo njegovo praktično iskustvo i saznanja koja je stekao tokom dugogodišnjeg rada i bavljenja hortikulturom i koje je podelio sa prisutnima.

– GOVOR CVEĆA digitalna izložba (elektronsko predstavljanje), kojom su  završene  aktivnosti tokom prvog dana seminara.

U četvrtak, 31. maja, nastavljeno je sa aktivnostima  u istom duhu, predavanjima na sledeće teme :

– MREŽA HORTIKULTURNIH BIBLIOTEKA SRBIJE, Mirko Marković, bibliotekar savetnik.

Marković je govorio o iskustvima i programima biblioteka koje su implementirale

hortikulturni koncept i priključile se Mreži hortikulurnih biblioteka Srbije.

– MOGUĆNOSTI I PRAKSA PRIMENE HORTIKULTURNOG MODELA BIBLIOTEKA, Vesna Crnković, viši bibliotekar Narodne biblioteke u Jagodini.

Vesna Crnković je govorila o primerima dobre prakse iz biblioteka sa razvijenim sadržajima kao što su: Smithsonian Libraries Botany and Horticulture Library Washington DC i primer dobre bibliotečke prakse seoskog bibliotečkog ogranka u Bagrdanu Narodne biblioteke u Jagodini.

– Hortikulturna Kovačica: MULTIETNIČKI HERBARIJUM, mr Slobodan Stevanovski.

Stevanovski je održao krajnje inspirativno i iscrpno predavanje o tome kako pojedinac i u nedostatku finansijskih sredstava, ali krajnje posvećeno može biti inicijator i mobilizator raznovrsnih programa u zajednici koji rezultiraju kao dobrobit za sve članove zajednice. Jedan od sjajnih primera njegovog izlaganja se odnosio na informaciju da Kovačica iako svetski poznata i priznata po umetnicima naivne umetnosti nije imala digitalizovanu zbirku slika naive do njegovog angažovanja. U saradnji sa entuzijastima, u okviru bibliotečkog sajta, kreirana je digitalna kolekcija slika naivni umetnika iz Kovačice.

Drugi radni dan polaznici seminara su završili apsolvirajući horikulturne sadržaje u prirodnom ambijentu  Rural Training Centra – Mala Marišta sa okupljenim piscima iz izdavačke kuće Laguna iz Beograda  koji su na najbolji način zaokružili druženje, afirmacijom pisane reči.

Poslednji, treći dan seminara protekao u okviru organizovanih radionica sa Bebom Stanković, inovatorom Ineli Balkan na temu „Biblioteke i kulturna diplomatija“, gde su predstavljene pojedine aktivnosti  u vezi sa inovativnim uslugama koje je inicirao Ineli, kao i hortikulturna radionica za izradu cvetnih aranžmana za potrebe projekata u dečjim odeljenjima biblioteka.

U završnici skupa, timovi sačinjeni od bibliotekara iz različitih biblioteka imali su zadatak     da na različite teme iz oblasti hortikulture, osmisle i skupu predstave programe koje bi realizovali u svojim bibliotekama i kroz simboliku povezali sa zadatom temom.

Tim koji su sačinjavali i bibliotekari iz biblioteke u Jagodini trebalo je na zadatu temu „Rezano cveće”da osmisli program. Koriseći bogato iskustvo iz kulturnih programa za decu koleginice iz jagodinske biblioteke, osmišljen je i predstavljen program u kratkoj formi: CVEĆE GOVORI … KROZ GODIŠNJA DOBA.

Ovogodišnje druženje je završeno zvaničnom dodelom sertifikata svim polaznicima skupa.