ПЕРСПЕКТИВЕ МЛАДИХ У ПОЉОПРИВРЕДИ

#EvropazaMene #EU2me

У уторак, 13. марта 2018. године, у оквиру пројекта „У корак са Европом“, дипл.инг. Љиљана Јеремић, саветодавац за заштиту биља ПССС Јагодина одржала је предавање у Пољопривредно-ветеринарској школи у Свилајнцу на тему “Перспективе младих у пољопривреди (погодности ЕУ и Републике Србије)“. 
Ученици су се упознали са мерама подршке младим пољопривредницима у ЕУ с обзиром да је наша држава ушла у поступак приступања ЕУ. Посебну пажњу присутних привукао је део излагања о мерама подршке Републике Србије кроз ПРАВИЛНИK о подстицајима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима.
Намењено завршним разредима у овој школи, предавање је изазвало велико интересовање с обзиром да је пред ученицима одабир будућег занимања. Већина ученика потиче из руралних средина и њихови родитељи се баве пољопривредном производњом. Неки од присутних ученика ће наставити школовање на Пољопривредном факултету, а неки од ученика ће се вратити на своја газдинства и на њима примењивати стечена знања из области пољопривреде. Ученици су били веома заинтересовани за мере подршке наше државе, као и Европске уније младим пољопривредницима.