DIVERZIFIKACIJA PRIHODA NA POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU

#EvropazaMene #EU2me

U subotu, 24. februara u sali Narodne biblioteke u Jagodini održana je još jedna tribina projekta „U korak sa Evropom“.  Tribina je bila namenjena jagodinskim poljoprivrednicima, a govorila je prof. dr Milanka Miladinović, diplomirani inženjer pooprivrede i savetnik za ratarstvo.

Veliko interesovanje koje su za temu pristupanja EU na prethodne tri tribine pokazali građani Jagodine, a naročito mladi poljoprivrednici rezultiralo je temom tribine,  „Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu“. Narodna biblioteka u Jagodini već nekoliko godina podržava modernizaciju poljoprivredne proizvodnje širom Srbije projektom Agrolib, a izlaganje prof. dr Milanke Miladinović bilo je posvećeno apliciranju za meru 7 IPARD fondova EU koja se odnosi na preusmeravanje glavnih delatnosti poljoprivrednih gazdinstava na nove vrste usluga, kao i na razvoj ruralnog turizma.

Projekat „Evropa za mene“ sprovodi Evropski pokret u Srbiji sa partnerima sa idejom da se građanima pruže proverene i korisne informacije o procesu evropske integracije Srbije i pokrenu teme značajne za građane u tom procesu. Projekat podržava Delegacija Evropske unije.