Иновације и трендови у библиотекама

Почетком недеље, 9. и 10. октобра 2017. године  Народна библиотека у Јагодини  у склопу  матичне функције – стручно оспособљавање библиотечко-информационих стручњака, организовала је одржавање акредитованог семинара „Иновације и трендови у јавним библиотекама“  за библиотекаре Поморавског округа.

Овим програмом едукације библиотекара који су реализовали Весна Црнковић, аутор и Ивана Пешић, обухваћено је 55 запослених у поморавским јавним библиотекама и на Учитељском факултету. Библиотекари су током ове едукације упознати са иновацијама у јавним библиотекама, развојем нових библиотечких услуга у складу са потребама корисника 21. века, алатима и ресурсима за иновације. Разматрани су трендови у библиотекарству, ИФЛА и АЛА трендови.

Изнета су искуства најразвијенијих светских библиотека у пружању нових библиотечких услуга и представљени најутицајнији иновативни пројекти библиотека. Поморавским библиотекарима предочен је пројекат Француске „Кутија са идејама“ – програм за избеглице, затим пројекат Филаделфије – отварање кафетерије у којој раде бескућници;  Универзитетска и градска библиотека Сан Хозеа представљена је пројектом који је садржао пружање помоћи бескућницима у тражењу посла, писању CV-ја, а Јавна библиотека у Загребу организованом ICT обуком за ову категорију корисника.

Посебну пажњу учесника овог семинара привукла су искуства библиотека у пружању услуга најмлађим корисницима – пројекат њујоршке библиотеке која је развила Природни експлоријум – отворени простор у склопу вртића  и пројекат Фаблаб – мобилна библиотека у Холандији чији су корисници деца која користе алате и вештине за дизајнирање.

У трећем сегменту акредитованог програма стручног оспособљавања библиотекара поморавских јавних библиотека, организоване су радионице о примени АЛА трендова у конкретним библиотекама  у Јагодини, Деспотовцу, Ћуприји, Рековцу, Свилајнцу, Параћину, Учитељском факултету, сеоским библиотекама.

Присуство овом семинару обезбедило је поморавским библиотечким радницима потребан обим стручног усавршавања од 6 радних сати на годишњем нивоу.