Ravnoteža kao osnov postojanja čoveka

U četvrtak, 24. avgusta, u Narodnoj biblioteci  u Jagodini održano je predavanje prof. Miljke Stevanović na temu: „Ravnoteža kao osnov postojanja čoveka i podsticanje punog potencijala kreativnosti  kroz 5 elemenata“.

Profesorka Stevanović je već gostovala u biblioteci i izazvala veliko interesovanje Jagodinaca pričom o principima zdrave ishrane. Ovoga puta je pred velikim brojem prisutnih elaborirala temu harmonije pet elemenata – zemlje, vode, drveta, metala i vatre.

Prema taoističkoj filozofiji, sve pojave u prirodi i sve što postoji svrstano je u ovih pet elemenata. Ovi elementi ne samo da grade materijalne strukture, već stvaraju i prirodne zakone koji upravljaju promenama žive i nežive materije. Svakom od ovih elemenata odgovaraju određeni organi ljudskog tela i cilj je dovesti sve njih u harmoničan odnos.

Jako zainteresovana i motivisana publika uživala je u vrlo interesantnom, ali i korisnom predavanju i izrazila želju da profesorka Miljka Stevanović još neki put bude gost naše biblioteke.