ДОБАР ГЛАС ДАЛЕКО СЕ ЧУЈЕ!

Да се добар глас далеко чује, доказ је и вест у данашњем броју „Новости“. Активности нашег огранка У селу Главинци приказане су на више од пола стране и уз две колор фотографије као добар пример живе и активне сеоске библиотеке. Надамо се да ће се и друге сеоске библиотеке у Србији следити овај пример и опстати као центри културног и образовног живота у својим срединама.