DOBAR GLAS DALEKO SE ČUJE!

Da se dobar glas daleko čuje, dokaz je i vest u današnjem broju „Novosti“. Aktivnosti našeg ogranka U selu Glavinci prikazane su na više od pola strane i uz dve kolor fotografije kao dobar primer žive i aktivne seoske biblioteke. Nadamo se da će se i druge seoske biblioteke u Srbiji slediti ovaj primer i opstati kao centri kulturnog i obrazovnog života u svojim sredinama.