ПРИВАТНИ ЖИВОТ КОД СРБА У ДВАДЕСЕТОМ ВЕКУ

Последњи од четири тома Приватног живота на тлу српских земаља бави се историјом приватности током двадесетог века. Вртлози политички нестабилног времена, између Првог светског рата и деведесетих година наметнули су обликовање свакодневног живота на нашим просторима, продирући дубоко до најскривенијих слојева приватности, мењајући их, некада постепено, некад нагло, без најаве. Аутори текстова сабраних у књизи прате утицај и правце тих промена, отварајући, у већини случајева, по први пут неке од кључних тема историје приватности као дела друштвене историје. Књига обухвата неколико већих тематских области, од детињства, брака и породичних односа, преко положаја жене до студије приватности на селу, анализе приватности у области становања, религиозности и живота грађанства после Другог светског рата. Посебно је обрађен феномен избегличке приватности, сексуалности, одевања, нових медија и грађанске приватности. Текстове прате и одговарајући ликовни прилози, који употпуњују обрађене теме. На крају књиге налази се одабрана библиографија са пописом архивских фондова и коришћене литературе.