PERIODNI SISTEM

Azot, ugljenik, vodonik, zlato, arsenik… Dvadeset jedan hemijski element u naslovima priča u ovoj knjizi, dvadeset jedno poglavlje jedne autobiografije koja po svojoj senzibilnosti i sklopu prati složenu nit lične i kolektivne priče, dok uranja korene u mračno i nepoznato svojstvo materije i pripoveda priče jednog zanata „koji je zapravo poseban slučaj, jedna teža verzija zanata življenja.“ Ova knjiga je prava De rerum natura metafora postojanja, koja nam sa svakom svojom stranicom otkriva neobiče trenutke, padove i nepredviđene uspehe iz jednog života. U ovoj knjizi nema ničeg nepotrebnog, sve je u njoj suštinski neophodno, čudesno čisto. Iz pera hemičara koji je jedan od dvadeset preživelih Jevreja iz Fosolija, od 640 koliko ih je 1944. odvedeno u Aušvic.