Од Мушке учитељске школе до Учитељског факултета

Учитељска школа 1898-1972

Педагошка академија 1972-1993
Учитељски факултет 1993

Када се 1898. године, на свечаном отварању Мушке учитељске школе у Јагодини, њен управник Сретен М. Аџић обратио гостима, истакао је значај народне просвете која је „основица за свеколике народне и државне напретке“ и да „нигде нису тако недогледне зле последице од лошег мајстора, као што су у школи. Отуда су добре учитељске школе важна потреба државна и народна“.На предлог министра просвете и црквених послова Андре Ђорђевића, Народна скупштина акламацијом је усвојила Закон о установљењу Мушке учитељске школе у Јагодини. Министар је са Сретеном Аџићем, професором Учитељске школе у Нишу (која је била затворена због учесталих ђачких нереда пресељена у Алексинац),одабрао место где ће бити отворена нова учитељска школа. Затим је, послао будућег управника у Шведску и Норвешку, да проучи како су тамо организоване народне и учитељске школе. У згради чије је зидање започето 1826.године, а завршено десетак година касније,која је припадала Магистрату округа јагодинског, уз најнеопходније преправке и два дозидана крила и у другим помоћним зградама, налазила се, осим учионица и кабинета,трпезарија са школском кухињом,сала са позорницом за школске свечаности и за гимнастику… Све је то требало, по Аџићевој замисли, „да створи човека, поштена, разумна; човека здрава, окретна, крепка; човека разборита, правична и достојанствена; човека правог, целог и потпуног“.