Od Muške učiteljske škole do Učiteljskog fakulteta

Učiteljska škola 1898-1972

Pedagoška akademija 1972-1993
Učiteljski fakultet 1993

Kada se 1898. godine, na svečanom otvaranju Muške učiteljske škole u Jagodini, njen upravnik Sreten M. Adžić obratio gostima, istakao je značaj narodne prosvete koja je „osnovica za svekolike narodne i državne napretke“ i da „nigde nisu tako nedogledne zle posledice od lošeg majstora, kao što su u školi. Otuda su dobre učiteljske škole važna potreba državna i narodna“.Na predlog ministra prosvete i crkvenih poslova Andre Đorđevića, Narodna skupština aklamacijom je usvojila Zakon o ustanovljenju Muške učiteljske škole u Jagodini. Ministar je sa Sretenom Adžićem, profesorom Učiteljske škole u Nišu (koja je bila zatvorena zbog učestalih đačkih nereda preseljena u Aleksinac),odabrao mesto gde će biti otvorena nova učiteljska škola. Zatim je, poslao budućeg upravnika u Švedsku i Norvešku, da prouči kako su tamo organizovane narodne i učiteljske škole. U zgradi čije je zidanje započeto 1826.godine, a završeno desetak godina kasnije,koja je pripadala Magistratu okruga jagodinskog, uz najneophodnije prepravke i dva dozidana krila i u drugim pomoćnim zgradama, nalazila se, osim učionica i kabineta,trpezarija sa školskom kuhinjom,sala sa pozornicom za školske svečanosti i za gimnastiku… Sve je to trebalo, po Adžićevoj zamisli, „da stvori čoveka, poštena, razumna; čoveka zdrava, okretna, krepka; čoveka razborita, pravična i dostojanstvena; čoveka pravog, celog i potpunog“.