Јагодинска гимназија

У жељи да својој деци обезбеде више образовање, Јагодинци 1866. год. траже од министра просвете и црквених дела да им одобри отварање гимназијеске реалке. Очекујући одобрење од министра, Јагодинци започињу зидање нове школске зграде (данас зграда „старе општине“, угао улице Лоле Рибара и Вука Карадзића). Захтев грађана Јагодине, 1867. године је одбијен. Након тога, настаје још активнија преписка Јагодинске општине, Начелства и виђенијих Јагодинаца са надлежним институцијама. Услов за отварање гимназијске реалке био је да Јагодинска општина доврши школску зграду. Новембра 1869. год. Начелство окружја јагодинског званично обавештава министра просвете да су испуњени сви услови потребни за отварање гимназијске реалке. У први разред уписано је 27 ученика, а предавања у новооснованој гимназијској реалки почела су 23. новембра 1869. год, у новој школској згради опремљеној школским намештајем. Недостајале су само књиге које су наручене од државне штампарије. За прве наставнике у Јагодинској реалки постављени су: суплент, Михајло Марковић, који је предавао рачуницу, српску граматику, немачки језик и земљопис, учитељ Павле Милетић, који је предавао црквену историју и учитељЂура Јакшић, који је предавао цртање и краснопис. Наредне, школске 1870/1. год. у Јагодинској гимназијској реалки отвара се други разред, а 1873. год., на молбу грађана Јагодине, министар просвете Стојан Новаковић дозвољава отварање и трећег разреда у Јагодинској гимназијској реалки. Одбор Јагодинске општине 1873. године доноси одлуку да Јагодинска гимназијска реалка промени име у „полугимназију“, а две године касније у „нижу гимназију“. Године 1898. донета је одлука о укидању Јагодинске гимназије. Указом 1902.год. у Јагодини поново почиње са радом државна четвороразредна Гимназија, а 1908.год. одобрено је Михаилу Јевтићу да о свом трошку отвори четвороразредну женску гимназију у Јагодини. За време Првог светског рата, Гимазија у Јагодини није радила, већина наставника били су војни обвезници. Гимназија је обновила рад 1919. год. Од 1921. год. носи назив Привремена осморазредна, а од 1924. год. Мешовита осморазредна гимназија. (из монографије Гимназија „Светозар Марковић“ у Јагодини 1969-1999, књ.2) Гимназија 1932. године се уселила у нову зграду (данас је то зграда ОШ „17.октобар“). До школске 1932/33. године школа радила по именом Реална мешовита гимназија, а наредне школске године у извештајима се помиње као Државна реална гимназија „Престолонаследника Петра“. Од школске 1934/35. године носи име Државна реална гимназија „Наследника престола Петра, и под тим називом ради до 1944. године.
Гимназија је у току Дугог светског рата (1941-1944.) радила уз повремене прекиде, без сталног наставног кадра и адекватног простора за наставу. На свечаној седници Наставничког савета 19. септембра 1946. год., донета је одлука да Гимназија у Јагодини добије име „Светозар Марковић“, које и данас носи. Гимназија се 1951. године преселила у садашњу зграду (у којој је до тада била смештена Основна школа у Јагодини).