Školstvo u Jagodini

Prva narodna osnovna škola u Jagodini bila je otvorena 1808.godine. U isto vreme, po odluci Sovjeta, bile su otvorene narodne „male škole“ i u sledećim mestima: dve u Beogradu, jedna za varošku a druga za tursku decu, zatim u Smederevu, Požarevcu, Kragujevcu, Valjevu i još nekim mestima. Vrlo malo ima sačuvanih pisanih izvora o radu prve narodne osnovne škole u Jagodini, koja je u periodu Prvog srpskog ustanka nosila naziv „mala škola“. Ne zna se u kojoj zgradi i u kom delu varoši je bila prva osnovna škola u Jagodini. Međutim, sa sigurnošću možemo da tvrdimo da je za prvog učitelja u jagodinskoj osnovnoj školi postavljen Jovan Pavlović,“stari djeto učitelj“, iz Leskovca. Na osnovu opšteg stanja koje je vladalo u Srbiji,osnovna škola u Jagodini nije imala posebnu zgradu. Posle propasti Prvog srpskog ustanka i ponovnog pada Srbije pod tursku vlast, 1813. godine škola u Jagodini, prestaje da radi. Neposredno posle sklapanja mira između Miloša i Marašli paše, krajem oktobra 1815. godine, otvara se, jedna od prvih škola u tadašnjoj Srbiji, osnovna škola u Jagodini. Ovo je bila prva privatna škola, a za učitelja je bio postavljen Stojadin Dimitrijević, koji je „čitati i pisati naučio u manastiru Gornjaku.“ Tek 1826. godine u jagodinsku osnovnu školu dolazi još jedan učitelj. Te godine, po pisanju Joakima Vujića, u jagodinskoj osnovnoj školi bilo je 96 đaka, svrstanih u dve klase, stariju i mlađu. Škola je bila smeštena u sadašnjoj Sutjeskoj ulici, u neposrednoj blizini kafane „Solun“ (Pica hit), i bila okrenuta licem prema Belici. U jednom periodu u ovoj zgradi bio je smešten i nahijski Magistrat. Zbog postepenog povećanja broja đaka, školska zgrada uskoro više nije mogla da zadovolji potrebe, pa se sve češće razmišljalo o proširenju škole. Međutim, opština nije nikako mogla da prikupi dovoljno novca za zidanje nove školske zgrade. Ovakvo stanje zadržaće se do 1866. godine, kada je podignuta nova velika školska zgrada (zgrada stare opštine na uglu ulice Vuka Karadžića i ulice Lole Ribara). Godine 1869. svečano je započeo rad škole u novoj zgradi i ona će za istu namenu ostati sve do pred Drugi svetski rat.