Muslimanska svetilišta u Jagodini

Sredinom XVI veka Jagodina postaje timar Derviš-bega Jahjapašiću, sina poznatog Bali-bega, osvajača Beograda 1621. godine. Sa džamijom, hanovima, amamima, česmama, karavan sarajima i sahat kulom, sve više dobija orjentalni izgled i dobija status-kasabe. Oko 1555. godine u Jagodini podignuta je nova džamija, jedna od najlepših na Balkanu. Sagrađena je od tesanog kamena i opeke. bila je kockastog oblika, dugačka 14m, široka 10 m. U džamiji je sahranjen Derviš-beg 1560. godine i po njemu je ova džamija dobila ime. Ispred džamije se nalazila česma. Džamija Derviš-bega je srušena 1928. godine. Kasnije je sagrađena druga džamija, na ulasku u Jagodinu, oko mesta današnjeg suda. Ona je bila pokrivena olovom.