Stare trgovine i trgovci u Jagodini

U srednjovekovnoj Srbiji najznačajniji oblik unutrašnje trgovine bili su panađuri, koji su se održavali oko velikih trgova određenih dana u godini. U Jagodini, trg na kome su se održavali panađuri, nalazio se najverovatnije, oko tadašnje crkve u čijoj je porti 1868. godine podignuta zgrada Osnovne škole (mesto gde se danas nalazi zgrada Vihora). Po sklapanju primirija uzmeđu Srbije i Turske, po nahijama označena su mesta i datumi za održavanje panađura, koji će vremenom dobiti naziv vašari. Jagodinska nahija, je po tom rasporedu vašar održavala u temnićkom selu Jasiki. Uredbom o panađurima iz 1839. godine, svaki od ostojećih 17 okruga, jednom godišnje je morao da održi vašar u trajanju od 3 do 5 dana, ali su se na jednom mogli prodavati samo stoka i domaći znatski proizvodi, a na drugima ostala roba. Jagodinska nahija je dobila pravo da drži trodnevni vašar u temnićkom selu Bela Crkva i da se na njemu može prodavati samo domaća roba. Uredbom iz 1860. godine, u Jagodini ustanovljen je vašar 9. maja na Sv. Nikolu, i stalni marveni 9. avgusta na Sv. Pantelejmona. Kroz ceo XIX vek i u prvoj polovini XX veka, u Jagodini, vašari su se održavali na mestu, takozvanom Vašarište, pod Crvenim brdom, iznad leve obale reke Belice. Posle Drugog svetskog rata, Vašarište je preseljeno na desnu obalu, naspram fabrike Elmos, a zatim pod Đurđevim brdom.