Prepoznavanje devijantnog ponašanja kod adolescenata

Narkomanija, alkoholizam, homoseksualnost, pripadnost sektama, maloletnička delikvencija … Kada primetimo ove probleme, uglavnom je već kasno. Na ovom predavanju možete saznati kako da prepoznate devijantno ponašanje adolescenata i adekvatno reagujete.

Predavač će biti prof. dr sci. med. Dušan Petrović, profesor psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. Organizatori ove tribine su Narodna biblioteka u Jagodini i Forum roditelja.