Службени гласници у електронској форми

Од данас је у просторијама Библиотеке доступна још једна услуга: електронски преглед свих Службених листова ФНРЈ, СФРЈ и СРЈ, као и свих Службених гласника НР, СР и Р Србије објављених од 1945. до данас. Могућа је и претрага базе, и то по предмету (кључним речима), броју и години, као и по називу закона, уредбе или неког другог акта.
Цена једног минута приступа бази је 1 динар.