Osma čajanka

U četvrtak, 25.07.2002. godine u 18 časova održaće se osmi susret u okviru projekta ‘Na čaju, četvrtkom u šest’. Tema je Integracija izbeglica ili povratak?. Gosti su: Snežana Ratković, poverenik za izbeglice i Nevenka Batalo, saradnik za rad sa izbeglicama. Moderator: Svetlana Stevanović, dipl.sociolog.

Svoja pitanja gostima možete poslati na našu email adresu – nbjag@ptt.yu.