Raport iz Litvanije

Od 15. do 20. juna 2002. godine u Klaipedi, litvanskom gradu na obali Baltičkog mora, održan je susret biblioteka istočne i centralne Evrope – „Biblioteka-centar lokalne zajednice“. Jugoslaviju je predstavljala Narodna biblioteka u Jagodini svojim projektom „Na čaju, četvrtkom u šest“.
Na skupu su učestvovali predstavnici 20-ak biblioteka iz 9 zemalja: Rusije, Bugarske, Litvanije, Hrvatske, Jugoslavije, Finske, Moldavije, Kazahstana, Slovačke, kao i organizator – projekt menadžer Rima Kiprite iz OSI Budimpešta.Učesnici su predstavili niz projekata na već navedenu temu, evo samo nekih: Ruske biblioteke puno rade na tzv. pravnim odeljenjima u bibliotekama, gde korisnici na jednom mestu (sa CD-a ili Interneta) mogu naći zakone sa tumačenjima. Gradska knjižnica u Zadru radi mesečni gradski vodič. U Bugarskoj, biblioteka u gradu Ruse na svom sajtu ima sve odluke, ali i predloge odluka gradske uprave. Ima takođe dosta projekata za rad sa hendikepiranom decom ili decom bez roditelja, kao i sasvim obični projekti tipa „Ujedinjeni roditelji, škola i biblioteke vraćaju deci ljubav prema knjizi“. U Slovačkoj, projekat podrazumeva stvaranje baze podataka za nezaposlene u biblioteci i slobodan (besplatan) pristup Internetu za ovu kategoriju korisnika. U Kazahstanu je otvoren Internet centar, u Moldaviji tzv. Agrarni informacioni centar koji podrazumeva baze podataka, časopise i knjige posvećene poljoprivredi. Litvanci u Klaipedi, gradu domaćinu, imaju na bibliotečkom sajtu virtuelnu umetničku galeriju. Većina projekata startovala je 1999. godine, ali predstavljanje našeg projekta iz Jagodine pokazalo je da uz sva zakašnjenja naše biblioteke imaju čime da se podiče.