Dva susreta i jedno predavanje

Održan je susret bibliotekara Pomoravskog okruga. Tema susreta je bila Biblioteka i izazovi novog vremena.

U 11 časova je mr Biljana Kosanović održala predavanje na temu Virtuelna biblioteka a zatim je Mirjana Moravčević predstavila Virtuelni vodič biblioteke u Jagodini.

Pred prepunom salom Narodne biblioteke u Jagodini, u 18 časova, održan je susret sa Žarkom Trebješaninom-psihologom, profesorom na Defektološkom fakultetu u Beogradu.